Privacy Policy

Reinoud Brandt Pentekeningen ziet in dat de privacy van alle gebruikers van haar site onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ten alle tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u goederen bestelt via het internet, geeft u persoonlijke gegevens door. De informatie die Reinoud Brandt Pentekeningen over u ontvangt, wordt alleen gebruikt om uw bestelling naar behoren af te handelen en de site te optimaliseren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan andere partijen die niet direct verbonden zijn aan of deel uitmaken van onze organisatie. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Hiermee handelen wij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Reinoud Brandt Pentekeningen
Website: http://www.reinoudbrandt.nl
Inschrijfnummer KvK: 37058259
BTW-nummer: NL111011693B01

2. E-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het verzenden van relevante informatie omtrent uw bestelling. Geregistreerde klanten bieden wij de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Alleen als u zich hiervoor aanmeldt zullen wij u via e-mail aanbiedingen doen over onze producten en diensten. U kunt zich ten alle tijde weer hiervoor afmelden in uw account, of door contact met ons op te nemen.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van uw bestelling.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Financiële gegeven

Wij vragen niet om uw financiële gegevens. Online betalingen worden uitsluitend verricht via de beveiligde omgeving van Mollie B.V.

6. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

7. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

  8. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

  9. Veiligheid opslag van gegevens

   Veiligheidscriteria

  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

  10. Toegang tot uw gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres. Indien u een account heeft geregistreerd op de website dan kunt u deze gegevens ook daar inzien en aanpassen.

  11. Contact

  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

  • Op het volgende e-mailadres: info@reinoudbrandt.nl
  • Op het volgende telefoonnummer: 0224-223156

   

  Dit privacy beleid kan ten alle tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.